ከ200 በላይ ለሚሆኑ የቅሬታ መርማሪና አጣሪ ባለሙያዎች በእንጅባራ ከተማ ስልጠና መሠጠቱ ተገለፀ፡፡

ከ200 በላይ ለሚሆኑ በክልሉ በሚገኙ ዞኖችና ወረዳዎች እንዲሁም ከተማ አስተዳደሮች የተውጣጡ የቅሬታ መርማሪና አጣሪ ባለሙያዎች ከ22-27/7/2008 ዓ.ም በእንጅባራ ከተማ ለተከታታይ 6 ቀናት ስልጠና እንደተሰጠ የክልሉ የህዝብ ቅሬታ ሠሚ ኃላፊ አቶ ሰይድ እሸቴ ገልፀዋል፡፡

ሥልጠናውም በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ለህዝብ ጥቅም ሲባል መሬታቸውን የሚለቁ የገጠር ባለ ይዞታዎችን መልሶ ለማቋቋም እና ይዞታቸውን ለማስተዳደር የወጣ ክልል መስተዳድር ምከር ቤት መመሪያ ቁጥር 26/2008 ዓ.ም አስመልክቶ ስለ መሬት ይዞታ ምዝገባ ወደ ሜትሮፖሉታን ከተማ የኘላንና የአስተዳደር ክልል የተጠቃለሉ የገጠር ቀበሌዎች መሬት ቆጠራና ምዝገባ ሥራን በተመለከተ የምዝገባ ስራ በከተማ ግብርና መመሪያ ጽ/ቤት በኩል እንደሚከናወንና በከተማ አስተዳደራዊና የኘላን ወሠንም ሆነ በከተማ ክልል ውጭ በልማት አስተዳደራዊና የኘላን ወሰን ሆነ በከተማ ክልል ውጭ በልማት ምክንያት ከመሬታቸው ለሚነሱ ባለ ይዞታዎች ትክ የሰፈራ፣ የእርሻም ሆነ የመኖሪያ ቤት መስሪያ ቦታ ስለሚዘጋጅበት አስመልክቶ በክልሉ የመሬት አጠቃቀምና አስተዳደር የህግ ባለሙያ የሆኑት አቶ አላዘር ማብራሪያ ሰጥተዋል፡፡

 

ለታሣቢ ጥብቅ ስፍራዎች ህጋዊ ሰውነት እንዲሰጥ መወሰኑ ተገለጸ

ለታሣቢ ጥብቅ ስፍራዎች ህጋዊ ሰውነት እንዲሰጥ መወሰኑ ተገለጸ

የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት መስተዳድር ምክር ቤት አምስተኛ ዙር አንደኛ ዓመት የሥራ ዘመን የካቲት 18 ቀን 2008 ዓ.ም ባካሄደው 14ኛ መደበኛ ስብሰባ  ለታሣቢ ጥብቅ  ስፍራዎች ህጋዊ ሰውነት እንዲሰጥ የቀረቡ ቦታዎች የጉና፣የአቡነ ዩሴፍ ዝጊትና አቦይ ጋራ ተራራዎች የማህበረሰብ ጥብቅ ስፍራዎች ዳር ድንበር እንዲከለሉ ተወሰነ፡፡

የአካባቢ፣የደን እና ዱር አራዊት ጥበቃና ልማት ባለሥልጣን ስራ አስኪያጅ ባቀረቡት ማብራሪያ ሲሆን በመጀመሪያ ደረጃ የጉና ተራራ የማህበረሰብ ጥብቅ ስፍራ  ራሱን የቻለ ደንብ ወጥቶለት በጥብቅ ስፍራነት ተከልሎ እንዲተዳደር መደረጉ በተራራው እየታየ ያለውን የብዝሃ ሕይወት መመናመን ለመከላከል፣ተራራው በዘላቂነት ልማት ሊያበረክት የሚችለውን አቅም ለማስቀጠል ከተራራው ጋር በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ተጠቃሚ የሆነውን ህብረተሰብ በዘላቂነት ኢኮኖሚያዊ ጥቅም እንዲያገኝ ለማስቻል፣የአእዋፍና የእፅዋት ዝርያዎችን ባሉበት ለመጠበቅ ብሎም ሀገራችን ለምትከተለው የአረንዷዴ ኢኮኖሚ ልማት ፖሊሲ አጋዥ ሚና ያለው በመሆኑ አሰራሩን በህግ ለመደገፍ የደንቡ መውጣት አስፈላጊና ተገቢ መሆኑን ላይ በመስማማት በሁለተኛ ደረጃ የቀረቡት የአቡነ ዮሴፍ፣ ዝጊትሃ አቦይ ጋራ ተራራዎች የማህበረሰብ ጥብቅ ስፍራ ዳር ድንበር አከላለልና አስተዳደር መወሰኛ ረቂቅ ደንብ የውሣኔ ሀሣብ ሲሆን ኮሚቴውም በአጀንዳው  ላይ በስፋት ከተወያየ በኃላ ጥብቅ ስፍራው ከጉና ተራራ ጋር የቦታ ለውጥ ካልሆነ በስተቀር ተመሣሳሳይ ስነ-ምህዳር ያላቸውና ደንቡም በተመሣሣይ የተዘጋጀ ስለሆነ ከላይ የተጠቀሱት ማስተካከያ ሀሣቦች በዚህ ደንብ ላይም በተመሣሣይ ተካተው ለመስተዳድር ምከር ቤቱ ቀርቦ እንዲፀድቅ ኮሚቴው የውሳኔ ሀሣቦች ማቅረቡን አስረድተዋል፡፡

 

በዚህም መሠረት መስተዳድር ምክር ቤቱ የህግና አስተዳደር ቋሚ ኮሚቴ ከቀረበው የውሣኔ ሀሣብ ላይ በመነሳት በአጀንዳው ላይ በስፋት ከተወያየ በኃላ ሁለቱም ቦታዎች ለአካባቢው ማህበረሰብ ኢኮኖሚ ልማት ከፍተኛ ፋይዳ ያላቸውና ወደ ፊት ብዝሃ-ሕይወታቸው እየተጠበቀ ለአካባቢው ዘላቂ ልማት የበለጠ ጠቀሜታ እንዲኖራቸው ለማስቻል አካባቢዎቹን በህግ መከለልና ማስተዳደር እንደሚገባ በማመን የቀረቡት ደንቦች በቋሚ ኮሚቴው የውሣኔ ሀሣብና በተሰጡት ማስተካከያዎች መሠረት ተስተካክለው የምከር ቤቱ ደንቦች ሆነው እንዲወጡ ም/ቤቱ በሙሉ ድምፅ ወስኗል፡፡

 

በኤልኒዬ ምከንያት በክልሉ የተከሰተውን ድርቅ አስመልክቶ አቅጣጫ መቀመጡ ተገለፀ

የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት መስተዳድር  ም/ቤት 5ኛ ዙር አንደኛ አመት የሥራ ዘመን ህዳር 6 ቀን 2008 ዓ.ም ባደረገው 8ኛ አስቸኳይ ስብሰባ በኤልኒዬ ምከንያት በክልሉ የተከሠተውን ድርቅ አስመልክቶ በክልሉ አደጋ መከላከል ምግብ ዋሰትና ማስተባበሪያ ጽ/ቤት ኃላፊው በቀረበ ሪፖርት  ላይ መወያየቱና አቅጣጫ ማስቀመጡን ገልጿል፡፡

በውይይቱም ላይ የአደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ጽ/ቤት ኃላፊ ባቀረቡት ማብራሪያ ሲሆን  በ2007 ዓ.ም በዓለም አቀፍ ደረጃ በተከሰተው ኤልኒዬ ሣቢያ በክልላችን በተለያዩ አካባቢዎች የክረምት ዝናብ ስርጭቱም ባለመስተካከሉ የእርጥበት እጥረት ችግር እንደተከሰተ በማስታወስ የእርጥበት እጥረቱ በ8 ዞኖች/ዋግኸምራ፣ ሰሜን ወሎ፣ ደቡብ ወሎ፣  ኦሮሞ፣  ሰሜን ሽዋ ምስራቅ ጎጃም፣ ደቡብ ጎንደር ፣ ሰሜን ጎንደር/በሚገኙ 69 ወረዳዎችና በ802 ቀበሌዎች በ1.6 ሚሊዮን ሄክታር መሬት ላይ የተለያዩ የጉዳት መጠን እንዳስከተለ የሚታወቅ ሲሆን በአሁኑ ወቅት በተካሄደው በ2007/2008 ቅድመ ምርት ግምገማ መሠረት የተጋላጭ ወረዳዎች ብዛት ወደ 83 ከፍ እንዳለ ኃላፊው አስረድተዋል፡፡

በመሆኑም መስተዳድር ምክር ቤቱ በአስረጅው ከተሰጠው ማብራሪያና በጽሁፍ ከቀረበው ሪፖርት በመነሣት ሰፋ ባለ መልኩ ተወያይቷል ይኸውም የችግሩ ስፋትና ጥልቀት ሰፊና የከፋ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ የክልሉ ምክር ቤት አባላትና በየደረጃው የሚገኝን አመራር ጉዳዩን እጅግ አሳሣቢ መሆኑን እንዲረዳና ችግሩን ለመቋቋም እየተደረገ ያለውን ጥረት ተገንዝቦ በቀጣይ ሁሉም አካል በንቃት እንዲሠራና ችግሩ እስከሚፈታ ከምንጊዜውም በበለጠ የተጠናከረ ድጋፍ እንዲያደርግ ተስማምቷል፡፡

 

የመጠጥ ውሃ አቅረቦትን በተመለከተ ጊዜ ሊሠጠው ስለማይገባ የሚሰሩ ሪጐችን ቁጥርና የስራ ፍጥነት መጨመርና የውሃ ማጠራቀሚያ ሮቶዎችን እንዲገዙ በማድረግ የከብት መኖ አቅርቦትንም በአንድ ጊዜ በርካታ መኖን በማጓጓዝ አቅርቦቱን ማሻሻል፣ መንገዱን በተመለከተም ድርቅ በተከሰተባቸው አካባቢዎች የተለያዩ ድጋፎችን ለማድረግ ይቻል ዘንድ መንገድ የሚያስፈልጋቸውን ቦታዎች በመለየት መንገዶች ቅድሚያ ተሠጥቷቸው እንዲገነቡ ማድረግ፣ የምግብ አቅረቦትን በተመለከተ ደግሞ የእርዳታ ሰርጭቱ በቁጠባና በአግባቡ ለተገቢው ሰው መድረሱን በአጽኖት መከታተል ስለሚያስፈልግ ከግዥው ጀምሮ እስከ ስርጭቱ ድረስ የሚከታተል የአመራር አካል አደረጃጀቶች የክትትል ስራው በጥብቅ ዲሲኘሊን እንዲሠራ ፈጥነው ሊደርሱ የሚችሉ እንደ ስኳር ድንች፣ ጐመንና የመሳሰሎ ሰብሎች እንዲለሙ እንዲደረግ፣ ጤናን በተመለከተ እስካአሁን ድረስ የተሠራው ሥራ ከመደበኛው ሥራ የተለየ ባለመሆኑ የችግሩን አሳሳቢነት በመረዳት እስከታችኛው መዋቅር ድረስ የሚወርዱ የድንገተኛ ጊዜ ቡድን/ Emergency Team/ተቋቁሞ እንዲሠራ፣ እንስሳት ግብይትን አስመልክቶ በድርቅ ምክንያት የእንስሳት ግብይት ዋጋ መቀነሱን ለማካካስ ከዩኒቨርስቲዎችና ከማረሚያቤቶች ጋር የገበያ ትስስር የሚፈጠርበት ሁኔታ እንዲመቻች እና ወገኖቻችን ከቦታው ሣይፈናቀሉ ባለበት አስፈላጊውን እርዳታ እንዲቀርብለት ወስኗል፡፡

 

ጥረት ኮርፖሬት ለሚያካሂዳቸው የኢንቨስትመንት ቢዝነስ ሥራዎች የኢንቨስትመንት ካፒታል ድጋፍ ማግኘቱ ተገለፀ፡፡

የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት መስተዳድር ምክር ቤት አምስተኛ ዙር አንደኛ ዓመት የሥራ ዘመን የካቲት አራት ቀን 2008 ዓ.ም ባካሄደው 12ኛ መደበኛ ስብሰባ ጥረት ኮርፖሬት ለሚያካሂዳቸው የኢንቨስትመንት ቢዝነስ ሥራዎች ያቀረበውን የኢንቨስትመንት ካፒታል የብድር ድጋፈ እንዲደረግለት መወሰኑን ገልጿል፡፡

የክልሉ የልማት ድርጅቶች ከዲቬንቱስ ቴክኖሎጂ ጋር በጀይንት ቤንቼር ተደራጅተው እንዲሰሩ 150 ሚሊዮን  ብር ድጋፍ የተፈቀደ ቢሆንም እንደ መንግስት ሲታሰብ በሚፈለገው አካሄድ ለመሄድ በተወሰነ መልኩ ሊታይ የሚገቡ ዝርዝር ጉዳዩች ያለበት መሆኑን ገልጸው በሌላ በኩል ደግሞ የታሰቡት ኘሮጀክቶች ውጤታማ የሚያደርጉ በመሆናቸው እየታሠበ ያለው ከእነሱ ጋር በመሆን አብሮ የመሥራት ጉዳይ ግልጽ መሆን ያለበትና ይህም ጊዜ የሚወስድ በመሆኑ አሰኪጣራ ድረስ አሁን በርካታ ሥራዎችን ለመሥራት ያጋጠማቸውን የበጀት እጥረት ለመፍታት የጠየቁት የበጀት ብድር መልስ ተሠጥቷቸው እየሠሩበት እንዲቆዩ ተደርጐ ጉዳዩ ተጣርቶ ወደ ጀይንት  ቤንቸሩ የሚገባ ከሆነ በጀቱ ለዚህ ተግባር እንደሚውል በመግለጽ ምክር ቤቱ ጉዳዩን አውቆ እንዲወስን የቀረበ መሆኑን ገልጸዋል፡፡

በዚህም መሠረት መስተዳድር ምክር ቤቱ በቀረበው ሃሣብ ላይ የተለያየ ሃሣቦችን በማንሣት በስፋት ከተወያየ በኃላ፣ ጥረት ኮርፓሬት ጁሜንሱ ከተባለ ኩባንያ ጋር ስማርት ፓወርና ወተር ሜትር ለማምረት እንዲሁም በተለያዩ የኤሌክትሮኒክስ ምርቶች ዙሪያ ለማሳማራት የያዛቸውን የኢንቨስትመንት ሥራዎች በተፈለገው መጠን ለማስሄድ ፒኤልሲ ለመክፈትና ልዩ ልዩ ተግባራትን ለማከናወን ያጋጠማቸውን ችግር በመጋራት ወደ ሥራ የሚገቡበትን ሁኔታ ማመቻቼት ተገቢ መሆኑን ላይ ተስማምቷል፡፡

በመሆኑም አሁን ያጋጠማቸውን የበጀት እጥረት ለመፍታት በክልሉ መንግስት በኩል እንዲደገፋ የጠየቁት ብር 68,000,000/ስልሣ ስምንት ሚሊዮን ብር/ለክልሉ የህንፃ ሥራዎች ኮንስትራክሽን ድርጅት ተሠጥቶ በድርጅቶ አማካኝነት ለጥረት ኮርፓሬት በብድር መልክ እንዲተላለፍላቸውና ብድሩ ሲመለስም ለህንፃ ሥራዎች ኮንስትራክሽን ድርጅት ለሸር ድርሻ መግዥያ እንዲውል ወስኗል፡፡

 

የመልካም አስተደደር ችግሮችን የመፍታት ጥረት ተጠናክሮ ይቀጥላል

የመልካም አስተደደር ችግሮችን ለመፍታት የህብረተሰቡን እርካታ ለማረጋገጥ የተጀመረው ጥረት በህዝቡ የነቃ ተሣትፎ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ገለፁ፡፡

በባህር ዳር ከተማ የከፍተኛ አመራር  ግምገማ ሲካሄድ ርዕሰ መስተዳድሩ አቶ ገዱ አንዳርጋቸው እንደገለፁት በህብረተሰቡ ለረጅም ጊዜ ሲነሱ የነበሩ የመልካም አስተዳደር ችግር ምንጮችን በማሣየት የተሻለ ሥራ ተከናውኗል ብለዋል፡፡

በባለፋት ወራት በአገልግሎት አሠጣጥ ላይ የጎላ ችግር ያለባቸውና ህዝቡን በማንገላታት ለመልካም አስተዳደር መጓደል ምክንያት በሆኑ አመራሮችና ባለሙያዎች ላይ እርምጃ መወሠዱን ጠቅሰው  ከዚህ ቀደም ሲንከባለሉ የነበሩ የህዝብ ጥያቄዎችንም በአጭርና በመካከለኛ በረጅም ጊዜ የሚፈቱበትን አቅጣጫ በማስቀመጥ ተግባራዊ ሥራ መጀመሩን አብራርተዋል፡፡

በተለይም ህዝቡ በመንግስት ላይ እምነት እንዳያጣ በአገልግሎት አሠጣጥ ለውጥ የማያመጡ አካላት መለየት የተጀመረ እርምጃ ተጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል፡፡

የመልካም አስተዳደር ችግሮችን አንድ በአንድ በመለየት ዘላቂ መፍትሔ ለመስጠት በሚደረገው ርብርብ አመራሩና ህዝቡ የበኩሉን ድርሻ ሊወጣ እንደሚገባ ርዕሰ መስተዳድሩ አሣስበዋል፡፡

የግምገማው አላማ በህዝባዊ ውይይቶች ወቅት የተለዬ የመልካም አስተዳደር መጓደሎች ለመፍታት የተቀመጠው አቅጣጫ መሠራት ያሉበትን ሁኔታ ለመፈተሽና በቀጣይ አመራሩ በቁርጠኝነት እንዲሠራ ለማስቻል ነው መሆኑ ተገልፃል፡፡

 

ለሁለት ቀን ያህል በባህር ዳር ከተማ በተካሄደው የመልካም አስተዳደር ግምገማ ከክልል፣ ከዞን፣ከከተማ አስተዳደሮች የተውጣጡ ከፍተኛ አመራሮች  ተሣታፊ ሁነዋል፡፡

 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  Next 
 •  End 
 • »


Page 1 of 4
Content View Hits : 3305749

Comments

 • I love what you guys tend to be up too. This sort ...
 • Here is my homepage gold ira review - Ethel: http:...
 • Here is my homepage gold ira review - Ethel: http:...
 • Here is my website regal assets review, http://www...
 • Here is my homepage gold ira companies reviews (Ch...

Latest News

Who is online

We have 107 guests online

Entertainment