የሲቪል ሰርቪስ ቀን በደማቅ ሁኔታ መከበሩ ተገለፀ

የሲቪል ሰርቪስ ቀን በደማቅ ሁኔታ መከበሩ ተገለፀ

የሲቪል ሠርቪስ ቀን የርዕሰ መስተዳድር ጽ/ቤት ሠራተኞችና አመራሮች በፖናል ውይይት ማክበራቸውን ጽ/ቤቱ ገለፀ፡፡

የጽ/ቤቱ ምክትል ኃላፊ አቶ ተሰማ ደምሴ እንደገለፅት የሲቪል ሠርቪስ ቀን በአለም አቀፍ ደረጃ ለ13ኛ ጊዜ በአፍሪካ ለ8ኛ ጊዜ በሀገራችን ለ9ኛ ጊዜ እንዲሁም በክልላችን ለ5ኛ ጊዜ «ሴቶችን ለማብቃት፣ፈጠራን ለማበረታታትና ውጤታማ አገልግሎት አሠጣጥ ለማረጋገጥ የሲቪል ሠርቪሱ ሚና የላቀ ነው» በሚል መሪ ቃል የተከበረ ሲሆን በውይይቱ ወቅትም በዋናነት ሲቪል ሠረቫንቱ ያለበትን የእውቀት ክህሎትና የአመለካከት ችግሮችን በጋራ በመቅረፍ ጠንካራና ሞዴል አመራርና ባለሙያ ለመፍጠር በቁርጠኝነትና በወኔ መነሣሣት አለብን በማለት ገልፀዋል፡፡ በተጨማሪም በመጀመሪው የአምስት አመት የእድገትና ትራንስፎርሜሸን ዕቅድ የተገኙ መልካም ውጤቶችን በማስገንዘብ የሁለተኛውን የዕድገትና ትሪንስፎርሜሸን ዕቅድ ከማሣካት አኳያ ሲቪል ሠርቪሱ ያለበትን ኃላፊነት ለማስገንዘብና ለተግባራዊነቱ ቃሉን በማደስ ሲቪል ሠረባንቱ ከአመራሩ ጋር በመሆን ከፍተኛውን ሚና መጫወት አለብን በማለት ገልፀዋል፡፡

 

በውይይቱ ወቅት የከፍተኛ አመራር የስትራቴጅካዊ አመራር ዳይሬክቶሬት ዳይሪክተር አቶ አሠፋ በላይ እንደገለፅት ሲቪል ሠረቫንቱ ለሀገር ተቋርቋሪነት ስሜት እና በወኔ በመነሣሣት የተጀመሩትን ልማት ከግብ ለማድረስ የሁለተኛውን የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ለማሣካት ሁላችንም የበኩላችንን ሚና መወጣት አለበት በማለት አስተያየታቸውን ሠጥተዋል፡፡

 

የ8ኛ ክፍል የማለፊያ ነጥብ ተወሰነ

የአማራ ክልል መስተዳድር ምክር ቤት አምስተኛ ዙር አንደኛ ዓመት የሥራ ዘመን ነሐሴ 13 ቀን 2007 ዓ.ም ባደረገው ሁለተኛ አስቸኳይ ስብሰባ የ8ኛ ክፍል ማለፊያ ነጥብ ለወንዶች 44፣ ለሴቶችና ለአካል ጉዳተኞች ተማሪዎች ደግሞ 42 አማካኝ ውጤት እንዲሆን መወሰኑ ተገለፀ፡፡

የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርታቸውን ካጠናቀቁ ህፃናት መካከል ከተማሩት ትምህርት 50% ያህሉን እውቀት ከህሎትና አመለካከት የጨበጡ ተማሪዎች ወደ አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ገብተው መማር እንዲችሉ በትምህርትና ስልጠና ፖሊሲው የተቀመጠ መሆኑን ገልጸው በተለያዩ ጊዜያት እንደታየው አብዛኛው ተማሪዎች በአጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ሊያበቃቸው የሚችል ውጤት ሣያስመዘግቡ መቅረታቸውና ብዙዎች የዚህ ችግር ሰለባ በሆኑበት ወቅት ክልሉ የአካባቢውን ተጨባጭ ሁኔታ ባገናዘበ መልኩ ከ50% በታች ዝቅተኛውን የማለፊያ መቁረጫ ነጠብ ሲወሰን መቆየቱን በማስታወስ የ2007 ዓ.ም የትምህርት ዘመንም ወደ ሁለተኛ ደረጃ የማለፊያ ዝቅተኛ መቁረጫ ነጥብም በዚሁ አግባብ እንዲወሰን በትምህርት ቢሮው ደረጃ ተገምግሞ የውሣኔ ሀሣብ መቅረቡን አብራርቷል፡፡

በዚህም መሠረት ምክርቤቱም የቀረበውን ሪፖርት መነሻ በማድረግ ሰፋ ያለ ውይይት ካደረገ በኋላ የማለፊያ ነጥቡን ወስኗል፡፡ የ8ኛ ክፍል ክልላዊ ፈተና ከተፈተኑ ተማሪዎች ውስጥ 74.84% ያህል ተማሪዎች 50% እና በላይ በማግኘታቸው የተገኘው ውጤት ሊበረታታና እውቅና ሊሠጠው የሚገባው መሆኑን በመስማማት ከመጀመሪያ ደረጃ ወደ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት እርከን የመሸጋገሪያ የማለፊያ ነጥብን አስመልከቶ ቢሮው ያቀረበው የውሣኔ ሃሣብ ከተገኘ ውጤት አንፃር ተገቢ መሆኑን በመረዳት ሆኖም ግን ውጤቱ የመጣበት አግባብ የፈተናው ክብደትና ቅለት መጠን ፈተናው የተሰጠበትና የታረመመበት ሁኔታ፣ እንዲሁም በዞን፣ በከተማና በገጠር የታየው የውጤት ልዩነት ሊጠና የሚገባው በመሆኑና አሁን ባለው ሁኔታ ቢሮው ያቀረበው የውሣኔ ሀሳብ እስታንዳርዱን ከግምት ያስገባ ቢሆንም ካለፈው አመት የማለፊያ ነጥብ አንፃር ከፍተኛ ልዩነት ያለው ስለሆነ በቀጣዩ ደረጃ በደረጃ ወደ ስታንዳርዱ መሸጋገር የሚያስችል ሥራ መስራት ያለበት መሆኑ ግንዛቤ ተይዞ ለዚህ አመት ግን የተማረ ሴክሽንና የተማረ መምህር ጥምርታን መሰረት ባደረ መልኩ የማለፊያ ነጥቡ ለወንዶች 44፣ ለሴቶችና ለአካል ጉዳተኞች ተማሪዎች ደግም 42 አማካኝ ውጤት ዝቅተኛ መቁረጫ ነጥብ እንዲሆን ወስኗል፡፡

የዲያስፖራና ህዝብ ግንኙነት ጉዳዩች ዳይሬክቶሬት

 

The Emergence and Evolution of Intergovernmental Relations in Ethiopia:

The Emergence and Evolution of Intergovernmental Relations in Ethiopia:

Processes, Institutional Arrangements and

Structures in the Making

By:

Merhatsidk Mekonnen Abayneh

Bahir Dar, Friday, March 6 2015

1. Outline of the Presentation: Introduction; Clarifying the Notion; The Ethiopian Scenario in the Aftermath of the Federal Constitution; nature and Typology of Intergovernmental Relations and Structures in Place; Absence of Formalization and Regularization; The Growing need for an institutionalization of the IGR Mechanisms and Processes; How and Where to proceed from here.

2. Introduction: This is a brief overview on the qualified status of intergovernmental relations, (IGR), as they have been originating and taking shape in the context of our multi-level governance. The very genesis of ‘intergovernmental relations’ in Ethiopia is as recent a phenominon as the country’s official subscription to the federal system of governance. Nevertheless, the system is still on an embriyonic stage of development and utilization, primarily for lack of proper understanding and consensus on the part of the stake-holders concerned. It has yet to gain the necessary grasp and adequate attention, especially on the part of the top political leadership and its operational agents across the country.

3. Clarifying the Notion: In a federal political system anywhere in the world, the entire sovereignty of state is constitutionally shared between the central authorities and the regional governments making up the federation proper. In spite of this power-sharing arrangement, however, these constituent units of the larger amalgam are bound to somehow coordinate and integrate their separate endeavors, should they wish to ultimately provide effective and quality services for their ordinary citizens. In fact, parties to any federation have to work hard in strict harmony with one another if they are to achieve the overall national priorities and objectives, usually laid down in the common magna carta such as a federal constitution. Certainly, they cannot make their broader wishes and fantasies a reality in a rather hostile, isolated and mutually exclusive actions, no matter how capable and resourceful they might be in their separate jurisdictions. It is because of this inherent deficiency that what is known as the system of intergovernmental relations becomes quite instrumental to integrate and manage the interface between and among the constituent units.

4. The Ethiopian Scenario in the Aftermath of the Federal Constitution: The formal incorporation of IGR in the 1995 FDRE’s Constitution is a rather crude and vague, to say the least. Undeniably, the House of Federation has been mandated to mediate or arbitrate conflicts and misunderstandings that may arise between the regional states making up the Federal Republic. Unfortunately, center-regional interactions and even possible hostilities are, however, accorded lesser treatment and gravity by the constitution, except fiscal relations to a certain extent. This is not to underestimate the established fact that a unified political and economic community has been envisaged or visualized by the federal constitution itself from the very outset as outlined in its preamble.

Mention may also be made of the specific provisions laid down in Chapter ten of the constitution which clearly frame a set of key national policy objectives and principles. These multi-dimensional objectives and principles are essentially meant to guide the strategic and operational actions of both the federal and regional governments making it pretty mandatory for the desired system of intergovernmental relations and mechanisms to evolve and get institutionalized in due course.

5. The Nature and Typology of Intergovernmental Relations and Structures in Place: The mainstream intergovernmental relations in a federation have both vertical and Horizontal Dimensions. However, pretty much of the debate and controversy lies in the vertical relation between the center and the constituent subnationals. This variant of intergovernmental relation is quite often characterized by relentless competition and infighting over shared mandates and resources, among others. As an adverse consequence, the kind of senseless tension across the federation would undermine the overall national development by weakening the capacity of both the federal and regional governments which should have otherwise mobilized their combined energy in an active and collaborative manner in the best interest of the whole community. Hence, fairly and wisely regulating and managing the vertical interface between the two forces using a jointly negotiated and signed accord in the form of a policy or legal framework is recommendatory to make the entire system of governance function cohesively and effectively for the common good. Likewise, a comparable set of pre-determined mechanisms and procedures are of paramount importance to reliably facilitate and manage the exercise of horizontal intergovernmental relations involving the subnational units themselves, be they forged on a bilateral or multi-lateral basis.

6. Absence of Formalization and Regularization: No formal intergovernmental relations and structures exist in present-day Ethiopia regardless of its constitutional decentralization a couple of decades ago.

Lacking this formalization and regularization on board, all sorts of inter-executive, inter-legislative and inter-sectoral constellations, periodic gatherings, consultative forums of dialogues and performance evaluation conferences flourishing across the country are simply nothing, but de facto intergovernmental mechanisms and venues of an informal and ad-hoc origin and development. In other words, they do not represent a legitimate and full-fledged machinery of permanent systems, processes and structures sustainable to the end.

7. The Growing Need for an Enhanced Institutionalization of IGR mechanisms and processes currently taking shape in Ethiopia: The multi-level design and allocation of state powers and functions in a federation virtually requires that each and every constituent unit equally work for a consistent cooperation and coordination of isolated efforts with other spheres or levels/orders of government in an attempt to provide the citizenry with the desired services. In contemporary life, intergovernmental collaboration is of practical necessity than philosophical underpinning. No government at any level can ever succeed in achieving its goals without the cooperation of its counterpart, be it at the center or sub-national jurisdictions. The limited experience of our federal system of governance in Ethiopia cannot, in any way, be an exception to this rule. That is why a dozen of inter-sectoral meetings are occasionally convened on the initiation of the relevant federal ministries and commissions with a view to harmonizing strategic plans and priorities as well as evaluating performance reports. Unfortunately, the conspicuous absence of a comprehensive policy or legal framework governing the conduct of intergovernmental relations at the national level has so far enabled the federal government authorities alone to dominate the overall manipulation and operation of such periodic gatherings being hosted on a rotating basis. Due to this one-sided approach, the corresponding role of their regional counterparts on this regard is virtually reduced to the mere physical attendance of

and participation in these meetings upon invitation extended to them by the senior officials of the central government. At this stage, it is the ministers concerned, chief parliamentarians and the federal Supreme Court presidents, (not their counterparts at the level of regional states constituting the federation), whom we observe taking the upper hand in organizing and presiding over the periodic inter-sectoral gatherings. Of course, few of these gatherings have gradually transformed and solidified themselves a bit into consultative forums by setting up their own sectoral councils and secretariats as well as adopting operational byelaws at joint sessions in the absence of national regulatory framework on intergovernmental relations.

8. How and Where to Proceed from Here Now that the first-hand survey conducted on the current status of our situation reveals a cross-section of practice-driven and center-dominated inter-sectoral forums, instrumentalities and procedures in the making, it is incumbent upon us as a union of federated states to revitalize the issue of intergovernmental relations on a new and elevated platform. With that aspiration in mind, it is hereby proposed that a draft national regulatory policy framework be first negotiated and agreed upon by a joint congregation involving all the heads of both the federal and regional governments’ branches across the nation. What should follow suit is the organization of the tripartite national executive, legislative and judicial intergovernmental councils or forums with their respective mandates of crosscutting nature, not to be confused with those duties and responsibilities specifically entrusted to them by the federal and regional constitutions concerned. Furthermore, members of the councils/forums cited here-in-above need to be drawn from both the center and the constituent units making the federation on an equal proportion with equal rights and duties while at sessions.

The mainstream field of engagement for the proposed national councils/forums is likely to focus pre-dominantly on the management and facilitation of the vertical intergovernmental relations crucial to both the federal and regional states. The horizontal aspect of intergovernmental relations would, however, be the prime concern of those state parties wishing to interact between and among themselves on their own specific terms and conditions, provided that they are not involved in serious interregional disputes warranting federal intervention.

 

Women’s Participation in the Political Leadership of ANDM

Women’s Participation in the Political Leadership of ANDM:

Is That Easier Said than Done?

By:

Merhatsidk Mekonnen Abayneh

Bahir Dar, September 5 2015

The rather pompous statement that women are entitled in all political, social and economic spheres of activity on an equal basis with men amounts to a habitual rhetoric persistently propagated at all levels. Definitely, the orientation of the Amhara National Regional State currently being ruled by the Amhara National Democratic Movement (ANDM) is not an exception in this regard.

It is to be recalled that the Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front (EPRDF) and its constituting political parties including ANDM had concluded their bi-annual organizational conferences one after the other quite recently. From what is being relentlessly echoed by the scores of the government media, the ever-lingering evils of ‘bad governance’ and the ‘rent-seeking political economy’ still appear to have captured or pre-occupied the wider attention and heated deliberation of these successive party conventions. Nevertheless, one may be inclined to wonder if any piece of specific proposal or concrete plan of action has been put forward at the conclusion of these conferences likely to improve the deteriorating state of governance in the country other than simply reaffirming those pronouncements and promises customarily extended in earlier conventions or gatherings of similar nature.

That said, the main thrust of the present observation from outside the conference venue is the level of participatory platform which women were, this time around, provided while installing the top decision-making organs of the ANDM, one of the vanguard parties forming the EPRDF. Out of the 65-member strong Central Committee alleged to have been elected by the 11th Organizational Conference of ANDM, only 16 of them are women, to begin with.

To my fresh knowledge, no woman other than Waizero Zimam Aseffa has reluctantly been chosen to assume an office in the ANDM’s 13-member strong Executive Committee. Astonishingly enough, no female has been nominated and raised at all to the level of the highest political ladder of the 36-member strong EPRDF’s Executive Committee’s share of ANDM constituting 9 representatives. As usual, both power houses are virtually occupied by the entire crue of men and men alone.

Admittedly, the low-profile Audit and Inspection Commission of the party has been a bit generous to include 3 women in its 9-member strong composition. They are Woyzero Netsannet Abera, Woyzero Kedidja Yasin and Woyzero Shibbirie Jorga, to name.

If one tries to look back into its historical origin and evolution, middle and top-ranking political positions are, often times, taken to be gender-sensitive to the extent practicable in the overall ideological orientation of the ruling front in power. Yet, the contemporary response of its member organizations on the ground these days is not, by far, reflective of the positive records of ideological rhetoric contained in the official manifesto, especially when it comes to real and high-ranking positions.

The poorest gender configuration in this connection is that of ANDM when roughly compared with its partner political organizations within the amalgam of the front. For instance, the Oromo People’s Democratic Organization (OPDO) has managed to include at least one powerful woman in the person of Waizero Aster Mammo in its present executive committee setup. The Tigray People’s Liberation Front (TPLF) was even more responsive to the reality as it has included two pioneering women in the persons of Waizero Azeb Mesfin and Woizero Fetlework G. Egzabiher in its executive committee with a striking departure from its partner parties.

On a related development, the Southern Ethiopian People’s Democratic Movement (SEPDM) has accorded 11 out of its share of 36 seats in the 144-member strong EPRDF Council to their women representatives, whereas the OPDO, TPLF and ANDM have each assigned them not more than 5, 7 and 8 seats in order of their priorities.

Regardless of their low-ranking socio-economic and political status, women numerically constitute more than half the population in our country. Apparently, it is not unusual to accentuate at each and every rendezvous that their equal and active participation matters. Hence, their continued underrepresentation in such decision-making organs remains fake and unacceptable by all standards.

As a matter of principle, systematically addressing the glaring gender imbalance and inequity in the contemplation and organization of the mainstream party and government institutions and structures as well as any form of proportionate distribution of their respective functions and responsibilities is a sound approach worth-pursuing in today’s political arena if the desire for an inclusive and democratic governance is to be attained at the level of any defined territorial space. Once again, it needs to be underscored that actions speak louder than golden words and colourful statements of little or no fruition at all.

 

በህገ-ወጥ ጦር መሳሪያ ላይ ውሣኔ ተሰጠ

በህገ-ወጥ ጦር መሳሪያ ላይ ውሣኔ ተሰጠ

 

በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ም/ቤት 4ኛ ዙር አምስተኛ ዓመት የሥራ ዘመን የካቲት 26 ቀን 2007 ዓ.ም ባደረገው 8ኛ አስቸኳይ ስብሰባ ላይ ህገ-ወጥ ጦር መሣሪያዎችን ሥርዓት ለማያስዝ የሚያስችል ውሣኔ መስጠቱ ተገለጸ።

የአሰተዳደርና ፀጥታ ጉዳዮች ቢሮ ኃላፊ ባቀረቡት ማብራሪያ ሲሆን በ2000 ዓ.ም ህገ-ወጥ የጦር መሳሪያን ሥርዓት ለማስያዝ ምዝገባ የተካሄደ ቢሆንም ከዚህ ወዲህ በክልሉ ውስጥ በብዛት አርሶ አደሩ አካባቢ ህገ-ወጥ የጦር መሣሪያ በመግዛት በእጁ እያስገባ በመሆኑ ምዝገባ ሊፈቀድ ይገባል በሚል በተደጋጋሚ ለተቋሙ ጥያቄ በማቅረብ ከፍተኛ የመልካም አስተዳደር ችግር እየሆነ በመሄዱ የቀረበ ጥያቄ መሆኑን ገልጸዋል።

የቢሮ ኃላፊው አያይዘውም በድብቅ የጦር መሣሪያ መያዝ ወንጀል እንዲሠራ የሚያደርግና ለፀጥታ ችግር አስጊ በመሆኑ ዕውቅና መስጠት መረጃ እንዲኖርና  ወንጀል እንደይፈጸም ለመከታተልና ለፀጥታ ሥራ ለማሠማራት የሚያግዝ በመሆኑና በሌሎች ክልሎችም የህገ-ወጥ ጦር መሣሪያ ምዝገባ የተጀመረ በመሆኑ በቢሮው በኩል ክልሉ ውስጥ የሚገኙ ህገ-ወጥ የጦር መማሪያዎች ምዝገባ ሊፈቀድ ይገባል የሚል ሃሣብ የቀረበ መሆኑን ገልጸው ጉባዔው ተወያይቶ አቅጣጫ እንዲያስቀምጥ ጠይቀዋል።

መስተዳድር ም/ቤቱም የቀረበውን ሃሣብ በጥልቀት ተወያይቶ የህገ-ወጥ ጦር መሪያዎችን ሥርዓት ለማስያዝ ምዝገባ ከተካሄደ በኋላ ከአጎራባች ክልሎች የህገ-ወጥ ጦር መሳሪያዎች ምዝገባ መካሄዱ ተከትሎ በክልሉ ዳግመኛ ምዝገባ  ሊካሄድ ይችላል በሚል የጦር መሣሪያ በውድ ዋጋ እየገዛ ደብቆ የሚያስቀምጠው ህዝብ ቁጥር እየጨመረ መሄዱን አመላካች ሁኔታዎች መታየትና ከዚህ ጋር ተያይዞ የህገ-ወጥ ጦር መሣሪያ ይፈቀድልን በሚል በተደጋጋሚ ጥያቄ መቅረቡ የመልካም አስተዳደር ችግር በማስከተሉና በዚህም በርካታ ወንጀል እየተፈጸመ በመሆኑ ህገ-ወጥ የጦር መሣሪያዎች ተመዝግበው በስርዓት እንዲመሩ ማድረግ ተገቢ መሆኑ ላይ ተስማምቷል። ስለዚህ በክልሉ የሚገኝ ህገ-ወጥ የጦር መሣሪያዎች አጠቃላይ መዝገባ በእቅድ ተይዞ በ1ወር ጊዜ ውስጥ እንዲጠናቀቅ እና ወደፊት የህገ-ወጥ መሣሪያዎች አያያዝና አጠቃቀምን በሚመለከት ህብረተሰቡ ስልጠና የሚያገኝበት መንገድ እንዲመቻች ሌሎች ከዚህ ጋር ተያያዥ ተግባሮች ከዚህ ቀደም በወጣው መመሪያ መሠረት እንዲፈጸም ተወስኗል።

የዳያስፖራና ህዝብ ግንኙነት ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት

የተዘጋጀ

 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  Next 
 •  End 
 • »


Page 1 of 3
Content View Hits : 2808887

Comments

 • yet just when contrasted with the full's times moo...
 • Seasonal changes in the perceived risk In addition...
 • Accelerin - News Report Headlines Scam or Legit | ...
 • Nut Foods grown from the ground. The fresher the b...
 • D-BAL is one of the best legal steroids for 2015 b...

Latest News

Who is online

We have 94 guests online

Entertainment