የፈለገ ህይወት ሪፈራል ሆስፒታል ማስፋፊያ ሥራ መፈቀዱ ተገለጸ

የፈለገ ህይወት ሪፈራል ሆስፒታል ማስፋፊያ ሥራ መፈቀዱ ተገለጸ

በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሰት መስተዳድር ምክር ቤት አምስተኛ ዙር አንደኛ ዓመት የሥራ ዘመን መጋቢት 16/2008 ዓ.ም ባካሄደው አስራ አምስተኛ መደበኛ ስብሰባ የፈለገ ህይወት ሪፈራል ሆስፒታል የማስፋፊያ ግንባታ አስፈላጊ በመሆኑ መፈቀዱን ገለፀ፡፡

ውይይቱ የተጀመረው የጤና ጥበቃ ቢሮ ኃላፊው የኢኮኖሚ ልማት ጉዳዩች ቋሚ ኮሚቴን የውሣኔ ሃሣብ በንባብ ለምክር ቤቱ በማሠማት ሲሆን ቋሚ ኮሚቴው አስሪው መስሪያ ቤትና አማካሪ ድርጅቱ ከሰጡአቸው ማብራሪያዎች በመነሳት በጉዳዩ ላይ በስፋት በመወያየት የማስፋፊያው ግንባታው ከዲዛይኑ ጀምሮ የተሄደበት አግባብ የኮንሰትራክሽን አስተዳደሩን የተከተለ ባይሆንም የሆስፒታሉን ደረጃና አገልግሎት አሰጣጥ ከማሳደግ አንፃር ውሣኔ የሚያስፈልጋቸውና ሊስተካከሉ ይገባል ያላቸውን ነጥቦች በዝርዝር አቅርበው የኮሚቴውን የውሣኔ ሀሣብ አጠቃለዋል፡፡

በዚህም መሠረት ምክር ቤቱ በጉዳዩ ላይ የተለያዩ አስተያየቶችን በማንሣት በስፋት ከተወያየ በኃላ የማስፋፊያ ግንባታው የሆሰፒታሉን ደረጃና አገልግሎት አሰጣጥ ከማሣደግ አንፃር ታስቦ እየተሠራ ያለ መሆኑን በመውሰድ፣ሆኖም ግን ግንባታው ከዲዛይኑ ጀምሮ የተሄደበት አግባብ የኮንስትራክሽን አስተዳደሩን የተከተለ አለመሆኑንና አሰሪው መስሪያቤትም የማስፋፊያ ግንባታ ሥራው የተጀመረ በመሆኑ ካላው ችግር አኳያ በአጭር ጊዜ ተጠናቆ አገልገሎት መስጠት ሥለአለበት የሁለቱም ብሎኮች ግንባታ IPD (ከG+5 ወደ G+6) and OPD (ከG+4) BLOCK በተጀመረበት አግባብ እንዲቀጥል ቋሚ ኮሚቴው ባቀረበው የውሣኔ ሀሣብ በመስማማት፣ከዲዛይን፣ ከተጨማሪ  ስራና በጀት እንዲሁም ተያያዥ ጉዳዩች አንፃር ውሣኔ የሚያስፈልጋቸውና ሊስተካከሉ ይገባል ያላቸውን ነጥቦች፦

 

· በአማካሪው ድርጅት የተሠራው ዲዛይን በህንፃ ሹም ያልፀደቀ በመሆኑ አማካሪው ድርጅት ውል ገብቶ ዲዛይኑን ለህንፃ ሹም አቅርቦ እንዲያፀድቅ፣ IPD (G+6) BLOCK ግንባታን በተመለከተ ምክር ቤቱ ከG+5 ወደ G+6 ተቀይሮ እንዲሠራ በቀረበው ውሣኔ መሠረት በመስማማት ሥራው ገና ከG+1 በታች በመሆኑ የግንባታ ሥራው እየተሠራ ጐን ለጐን የተሰራው ዲዛይን በከተማ ልማት ቤቶች ኮንሰትራክሽን ቢሮ በ1 ወር ጊዜ ውስጥ የተሠራውን ዲዛይን መጠን አረጋግጦ እንዲያቀርብና በቀረበው የመጠን ልዩነት መሠረት የባሬሺን ውል እየተያዘ ስራው ግንባታውን እያከናወነ ባለው ተቋራጭ እንዲቀጥል እንዲደረግ ምክር ቤቱ ወስኗል፡፡

 

ከ200 በላይ ለሚሆኑ የቅሬታ መርማሪና አጣሪ ባለሙያዎች በእንጅባራ ከተማ ስልጠና መሠጠቱ ተገለፀ፡፡

ከ200 በላይ ለሚሆኑ በክልሉ በሚገኙ ዞኖችና ወረዳዎች እንዲሁም ከተማ አስተዳደሮች የተውጣጡ የቅሬታ መርማሪና አጣሪ ባለሙያዎች ከ22-27/7/2008 ዓ.ም በእንጅባራ ከተማ ለተከታታይ 6 ቀናት ስልጠና እንደተሰጠ የክልሉ የህዝብ ቅሬታ ሠሚ ኃላፊ አቶ ሰይድ እሸቴ ገልፀዋል፡፡

ሥልጠናውም በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ለህዝብ ጥቅም ሲባል መሬታቸውን የሚለቁ የገጠር ባለ ይዞታዎችን መልሶ ለማቋቋም እና ይዞታቸውን ለማስተዳደር የወጣ ክልል መስተዳድር ምከር ቤት መመሪያ ቁጥር 26/2008 ዓ.ም አስመልክቶ ስለ መሬት ይዞታ ምዝገባ ወደ ሜትሮፖሉታን ከተማ የኘላንና የአስተዳደር ክልል የተጠቃለሉ የገጠር ቀበሌዎች መሬት ቆጠራና ምዝገባ ሥራን በተመለከተ የምዝገባ ስራ በከተማ ግብርና መመሪያ ጽ/ቤት በኩል እንደሚከናወንና በከተማ አስተዳደራዊና የኘላን ወሠንም ሆነ በከተማ ክልል ውጭ በልማት አስተዳደራዊና የኘላን ወሰን ሆነ በከተማ ክልል ውጭ በልማት ምክንያት ከመሬታቸው ለሚነሱ ባለ ይዞታዎች ትክ የሰፈራ፣ የእርሻም ሆነ የመኖሪያ ቤት መስሪያ ቦታ ስለሚዘጋጅበት አስመልክቶ በክልሉ የመሬት አጠቃቀምና አስተዳደር የህግ ባለሙያ የሆኑት አቶ አላዘር ማብራሪያ ሰጥተዋል፡፡

 

ጥረት ኮርፖሬት ለሚያካሂዳቸው የኢንቨስትመንት ቢዝነስ ሥራዎች የኢንቨስትመንት ካፒታል ድጋፍ ማግኘቱ ተገለፀ፡፡

የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት መስተዳድር ምክር ቤት አምስተኛ ዙር አንደኛ ዓመት የሥራ ዘመን የካቲት አራት ቀን 2008 ዓ.ም ባካሄደው 12ኛ መደበኛ ስብሰባ ጥረት ኮርፖሬት ለሚያካሂዳቸው የኢንቨስትመንት ቢዝነስ ሥራዎች ያቀረበውን የኢንቨስትመንት ካፒታል የብድር ድጋፈ እንዲደረግለት መወሰኑን ገልጿል፡፡

የክልሉ የልማት ድርጅቶች ከዲቬንቱስ ቴክኖሎጂ ጋር በጀይንት ቤንቼር ተደራጅተው እንዲሰሩ 150 ሚሊዮን  ብር ድጋፍ የተፈቀደ ቢሆንም እንደ መንግስት ሲታሰብ በሚፈለገው አካሄድ ለመሄድ በተወሰነ መልኩ ሊታይ የሚገቡ ዝርዝር ጉዳዩች ያለበት መሆኑን ገልጸው በሌላ በኩል ደግሞ የታሰቡት ኘሮጀክቶች ውጤታማ የሚያደርጉ በመሆናቸው እየታሠበ ያለው ከእነሱ ጋር በመሆን አብሮ የመሥራት ጉዳይ ግልጽ መሆን ያለበትና ይህም ጊዜ የሚወስድ በመሆኑ አሰኪጣራ ድረስ አሁን በርካታ ሥራዎችን ለመሥራት ያጋጠማቸውን የበጀት እጥረት ለመፍታት የጠየቁት የበጀት ብድር መልስ ተሠጥቷቸው እየሠሩበት እንዲቆዩ ተደርጐ ጉዳዩ ተጣርቶ ወደ ጀይንት  ቤንቸሩ የሚገባ ከሆነ በጀቱ ለዚህ ተግባር እንደሚውል በመግለጽ ምክር ቤቱ ጉዳዩን አውቆ እንዲወስን የቀረበ መሆኑን ገልጸዋል፡፡

በዚህም መሠረት መስተዳድር ምክር ቤቱ በቀረበው ሃሣብ ላይ የተለያየ ሃሣቦችን በማንሣት በስፋት ከተወያየ በኃላ፣ ጥረት ኮርፓሬት ጁሜንሱ ከተባለ ኩባንያ ጋር ስማርት ፓወርና ወተር ሜትር ለማምረት እንዲሁም በተለያዩ የኤሌክትሮኒክስ ምርቶች ዙሪያ ለማሳማራት የያዛቸውን የኢንቨስትመንት ሥራዎች በተፈለገው መጠን ለማስሄድ ፒኤልሲ ለመክፈትና ልዩ ልዩ ተግባራትን ለማከናወን ያጋጠማቸውን ችግር በመጋራት ወደ ሥራ የሚገቡበትን ሁኔታ ማመቻቼት ተገቢ መሆኑን ላይ ተስማምቷል፡፡

በመሆኑም አሁን ያጋጠማቸውን የበጀት እጥረት ለመፍታት በክልሉ መንግስት በኩል እንዲደገፋ የጠየቁት ብር 68,000,000/ስልሣ ስምንት ሚሊዮን ብር/ለክልሉ የህንፃ ሥራዎች ኮንስትራክሽን ድርጅት ተሠጥቶ በድርጅቶ አማካኝነት ለጥረት ኮርፓሬት በብድር መልክ እንዲተላለፍላቸውና ብድሩ ሲመለስም ለህንፃ ሥራዎች ኮንስትራክሽን ድርጅት ለሸር ድርሻ መግዥያ እንዲውል ወስኗል፡፡

 

ለታሣቢ ጥብቅ ስፍራዎች ህጋዊ ሰውነት እንዲሰጥ መወሰኑ ተገለጸ

ለታሣቢ ጥብቅ ስፍራዎች ህጋዊ ሰውነት እንዲሰጥ መወሰኑ ተገለጸ

የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት መስተዳድር ምክር ቤት አምስተኛ ዙር አንደኛ ዓመት የሥራ ዘመን የካቲት 18 ቀን 2008 ዓ.ም ባካሄደው 14ኛ መደበኛ ስብሰባ  ለታሣቢ ጥብቅ  ስፍራዎች ህጋዊ ሰውነት እንዲሰጥ የቀረቡ ቦታዎች የጉና፣የአቡነ ዩሴፍ ዝጊትና አቦይ ጋራ ተራራዎች የማህበረሰብ ጥብቅ ስፍራዎች ዳር ድንበር እንዲከለሉ ተወሰነ፡፡

የአካባቢ፣የደን እና ዱር አራዊት ጥበቃና ልማት ባለሥልጣን ስራ አስኪያጅ ባቀረቡት ማብራሪያ ሲሆን በመጀመሪያ ደረጃ የጉና ተራራ የማህበረሰብ ጥብቅ ስፍራ  ራሱን የቻለ ደንብ ወጥቶለት በጥብቅ ስፍራነት ተከልሎ እንዲተዳደር መደረጉ በተራራው እየታየ ያለውን የብዝሃ ሕይወት መመናመን ለመከላከል፣ተራራው በዘላቂነት ልማት ሊያበረክት የሚችለውን አቅም ለማስቀጠል ከተራራው ጋር በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ተጠቃሚ የሆነውን ህብረተሰብ በዘላቂነት ኢኮኖሚያዊ ጥቅም እንዲያገኝ ለማስቻል፣የአእዋፍና የእፅዋት ዝርያዎችን ባሉበት ለመጠበቅ ብሎም ሀገራችን ለምትከተለው የአረንዷዴ ኢኮኖሚ ልማት ፖሊሲ አጋዥ ሚና ያለው በመሆኑ አሰራሩን በህግ ለመደገፍ የደንቡ መውጣት አስፈላጊና ተገቢ መሆኑን ላይ በመስማማት በሁለተኛ ደረጃ የቀረቡት የአቡነ ዮሴፍ፣ ዝጊትሃ አቦይ ጋራ ተራራዎች የማህበረሰብ ጥብቅ ስፍራ ዳር ድንበር አከላለልና አስተዳደር መወሰኛ ረቂቅ ደንብ የውሣኔ ሀሣብ ሲሆን ኮሚቴውም በአጀንዳው  ላይ በስፋት ከተወያየ በኃላ ጥብቅ ስፍራው ከጉና ተራራ ጋር የቦታ ለውጥ ካልሆነ በስተቀር ተመሣሳሳይ ስነ-ምህዳር ያላቸውና ደንቡም በተመሣሣይ የተዘጋጀ ስለሆነ ከላይ የተጠቀሱት ማስተካከያ ሀሣቦች በዚህ ደንብ ላይም በተመሣሣይ ተካተው ለመስተዳድር ምከር ቤቱ ቀርቦ እንዲፀድቅ ኮሚቴው የውሳኔ ሀሣቦች ማቅረቡን አስረድተዋል፡፡

 

በዚህም መሠረት መስተዳድር ምክር ቤቱ የህግና አስተዳደር ቋሚ ኮሚቴ ከቀረበው የውሣኔ ሀሣብ ላይ በመነሳት በአጀንዳው ላይ በስፋት ከተወያየ በኃላ ሁለቱም ቦታዎች ለአካባቢው ማህበረሰብ ኢኮኖሚ ልማት ከፍተኛ ፋይዳ ያላቸውና ወደ ፊት ብዝሃ-ሕይወታቸው እየተጠበቀ ለአካባቢው ዘላቂ ልማት የበለጠ ጠቀሜታ እንዲኖራቸው ለማስቻል አካባቢዎቹን በህግ መከለልና ማስተዳደር እንደሚገባ በማመን የቀረቡት ደንቦች በቋሚ ኮሚቴው የውሣኔ ሀሣብና በተሰጡት ማስተካከያዎች መሠረት ተስተካክለው የምከር ቤቱ ደንቦች ሆነው እንዲወጡ ም/ቤቱ በሙሉ ድምፅ ወስኗል፡፡

 

በኤልኒዬ ምከንያት በክልሉ የተከሰተውን ድርቅ አስመልክቶ አቅጣጫ መቀመጡ ተገለፀ

የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት መስተዳድር  ም/ቤት 5ኛ ዙር አንደኛ አመት የሥራ ዘመን ህዳር 6 ቀን 2008 ዓ.ም ባደረገው 8ኛ አስቸኳይ ስብሰባ በኤልኒዬ ምከንያት በክልሉ የተከሠተውን ድርቅ አስመልክቶ በክልሉ አደጋ መከላከል ምግብ ዋሰትና ማስተባበሪያ ጽ/ቤት ኃላፊው በቀረበ ሪፖርት  ላይ መወያየቱና አቅጣጫ ማስቀመጡን ገልጿል፡፡

በውይይቱም ላይ የአደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ጽ/ቤት ኃላፊ ባቀረቡት ማብራሪያ ሲሆን  በ2007 ዓ.ም በዓለም አቀፍ ደረጃ በተከሰተው ኤልኒዬ ሣቢያ በክልላችን በተለያዩ አካባቢዎች የክረምት ዝናብ ስርጭቱም ባለመስተካከሉ የእርጥበት እጥረት ችግር እንደተከሰተ በማስታወስ የእርጥበት እጥረቱ በ8 ዞኖች/ዋግኸምራ፣ ሰሜን ወሎ፣ ደቡብ ወሎ፣  ኦሮሞ፣  ሰሜን ሽዋ ምስራቅ ጎጃም፣ ደቡብ ጎንደር ፣ ሰሜን ጎንደር/በሚገኙ 69 ወረዳዎችና በ802 ቀበሌዎች በ1.6 ሚሊዮን ሄክታር መሬት ላይ የተለያዩ የጉዳት መጠን እንዳስከተለ የሚታወቅ ሲሆን በአሁኑ ወቅት በተካሄደው በ2007/2008 ቅድመ ምርት ግምገማ መሠረት የተጋላጭ ወረዳዎች ብዛት ወደ 83 ከፍ እንዳለ ኃላፊው አስረድተዋል፡፡

በመሆኑም መስተዳድር ምክር ቤቱ በአስረጅው ከተሰጠው ማብራሪያና በጽሁፍ ከቀረበው ሪፖርት በመነሣት ሰፋ ባለ መልኩ ተወያይቷል ይኸውም የችግሩ ስፋትና ጥልቀት ሰፊና የከፋ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ የክልሉ ምክር ቤት አባላትና በየደረጃው የሚገኝን አመራር ጉዳዩን እጅግ አሳሣቢ መሆኑን እንዲረዳና ችግሩን ለመቋቋም እየተደረገ ያለውን ጥረት ተገንዝቦ በቀጣይ ሁሉም አካል በንቃት እንዲሠራና ችግሩ እስከሚፈታ ከምንጊዜውም በበለጠ የተጠናከረ ድጋፍ እንዲያደርግ ተስማምቷል፡፡

 

የመጠጥ ውሃ አቅረቦትን በተመለከተ ጊዜ ሊሠጠው ስለማይገባ የሚሰሩ ሪጐችን ቁጥርና የስራ ፍጥነት መጨመርና የውሃ ማጠራቀሚያ ሮቶዎችን እንዲገዙ በማድረግ የከብት መኖ አቅርቦትንም በአንድ ጊዜ በርካታ መኖን በማጓጓዝ አቅርቦቱን ማሻሻል፣ መንገዱን በተመለከተም ድርቅ በተከሰተባቸው አካባቢዎች የተለያዩ ድጋፎችን ለማድረግ ይቻል ዘንድ መንገድ የሚያስፈልጋቸውን ቦታዎች በመለየት መንገዶች ቅድሚያ ተሠጥቷቸው እንዲገነቡ ማድረግ፣ የምግብ አቅረቦትን በተመለከተ ደግሞ የእርዳታ ሰርጭቱ በቁጠባና በአግባቡ ለተገቢው ሰው መድረሱን በአጽኖት መከታተል ስለሚያስፈልግ ከግዥው ጀምሮ እስከ ስርጭቱ ድረስ የሚከታተል የአመራር አካል አደረጃጀቶች የክትትል ስራው በጥብቅ ዲሲኘሊን እንዲሠራ ፈጥነው ሊደርሱ የሚችሉ እንደ ስኳር ድንች፣ ጐመንና የመሳሰሎ ሰብሎች እንዲለሙ እንዲደረግ፣ ጤናን በተመለከተ እስካአሁን ድረስ የተሠራው ሥራ ከመደበኛው ሥራ የተለየ ባለመሆኑ የችግሩን አሳሳቢነት በመረዳት እስከታችኛው መዋቅር ድረስ የሚወርዱ የድንገተኛ ጊዜ ቡድን/ Emergency Team/ተቋቁሞ እንዲሠራ፣ እንስሳት ግብይትን አስመልክቶ በድርቅ ምክንያት የእንስሳት ግብይት ዋጋ መቀነሱን ለማካካስ ከዩኒቨርስቲዎችና ከማረሚያቤቶች ጋር የገበያ ትስስር የሚፈጠርበት ሁኔታ እንዲመቻች እና ወገኖቻችን ከቦታው ሣይፈናቀሉ ባለበት አስፈላጊውን እርዳታ እንዲቀርብለት ወስኗል፡፡

 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  Next 
 •  End 
 • »


Page 1 of 4
Content View Hits : 4888735

Comments

 • Too much weight because of extra fat can contribut...
 • As a 60-year-old woman, weight loss may come more ...
 • Researchers determined that the exercise prevented...
 • Continuing to lose weight at a rapid pace may caus...
 • After looking at a few of the blog posts on your b...

Latest News

Who is online

We have 129 guests online

Entertainment